dac

Development Assistance Committee

dac

DAC

Het Development Assistance Committee [DAC] is een internationaal forum van rijke landen die wereldwijd de meeste ontwikkelingshulp leveren. Ook Nederland hoort hierbij.

Doelstelling DAC
De doelstelling van de DAC is het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking en uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen [SDG’s]. Zo werken we samen naar een toekomst waarin geen enkel land meer afhankelijk zal zijn van hulp.

Het DAC hanteert een lijst van landen die in aanmerking komen voor ontwikkelingshulp. De landen op deze lijst noemen we ODA-ontvangers. ODA staat voor Official Development Assistance. Iedere drie jaar wordt deze lijst geüpdatet.
Het DAC gebruikt hiervoor gegevens van de Wereldbank over het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Ook landen die door de Verenigde Naties worden gekenmerkt als ‘minst ontwikkelde landen’ komen op de lijst.